Konferens ska stärka klimatanpassning

Jobbar du med att anpassa din verksamhet till ett förändrat klimat? Den 4-5 oktober arrangerar SMHI konferensen ”Klimatanpassning: Klara färdiga gå” - en mötesplats som ger dig inspiration, kunskap och idéer för att komma vidare.

Att arbeta med att rusta Sverige för ett klimat i förändring innebär stora utmaningar och även möjligheter. Många organisationer har kommit en bit på vägen men arbetet behöver förstärkas.

Konferensen ”Klimatanpassning: Klara färdiga gå” arrangeras i syfte att ge alla som arbetar med klimatanpassning mer kunskap och verktyg, och inte minst tillfälle att knyta nya kontakter.

löparskor i startblock

– I år är det tioårsjubileum för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI och det vill vi fira på konferensen tillsammans med alla klimatanpassare, säger Karin Hjerpe, verksamhetsledare på kunskapscentrumet.

– Med avstamp från de gångna tio åren vill vi blicka framåt och hitta kraft, engagemang och inspiration för detta nödvändiga arbete.

För alla som arbetar med klimatanpassning

Programmet vänder sig till representanter från kommuner, regioner, myndigheter, företag eller andra organisationer som arbetar med klimatanpassning. Föreläsningar varvas med dialogforum och expertmöten.

Exempel på innehållet är det senaste från klimatforskningen, erfarenheter från klimatanpassning i kommuner, hur man kan arbeta för bättre säkerhet och beredskap, och hur företag kan ha affärsnytta genom att minska sina klimatrelaterade risker.

– Vi vill särskilt belysa erfarenheter och lärdomar från olika projekt, vad som fungerat eller inte fungerat. Förhoppningen är att det ska vara värdefullt underlag för att komma vidare i sitt eget arbete, avslutar Karin Hjerpe.

”Klimatanpassning: Klara färdiga gå” arrangeras den 4-5 oktober, Louis de Geer, Norrköping. Programmet kommer uppdateras löpande.