Klimatdata för hydrologiska beräkningar

Via ett nytt gränssnitt finns dataserier för temperatur och nederbörd för åren 1961- 2021 tillgängliga att laddas ner för valfri plats i Sverige. Klimatdatabasen har särskilt tagits fram för hydrologiska modellberäkningar.

Syftet med att tillgängliggöra temperatur- och nederbördsdata är att ge användare som ska göra egna fördjupade beräkningar ett viktigt underlag. Den här typen av data är till exempel värdefull för den som arbetar med samhällsplanering och beräkningar av flöden.

Griddade nederbörd- och temperaturdata - PTHBV

– Databasen är inte helt ny på smhi.se utan fanns tidigare att ladda ner via Luftwebb. Efter något års frånvaro kan nu de konsulter och forskare som efterfrågar drivdata för hydrologisk modellering ladda ner det via den nya tjänsten, säger Lena Eriksson Bram, produktägare hydrologi på SMHI.

Temperatur- och nederbördsdata

Webbtjänsten bygger på så kallade griddade data, det vill säga värden som lagras i ett rutnät över Sverige med den rumsliga upplösningen var fjärde kilometer. PTHBV som databasen kallas baseras på data från mätstationer för temperatur och nederbörd och uppdateras årligen. 

Data finns tillgängligt för alla år från 1961 till 2021. För nedladdning av dygnsvärden finns data fram till gårdagens datum.

I nedladdningstjänsten går det att välja variabel och markera områden i karta
I tjänsten kan griddade klimatdata för upp till 100 områden laddas ner. I varje ruta i kartan finns ett värde på temperatur och nederbörd för varje dag. Det är även möjligt att ladda ner klimatdata för hela landet.