PTHBV - en areellt högupplöst klimatdatabas för hydrologiska modellberäkningar

PTHBV är en klimatdatabas som byggts upp med särskild inriktning för hydrologiska modellberäkningar. Databasen innehåller dygnsvärden för nederbörd och temperatur, vilka framförallt används som indata vid beräkningar med hydrologiska modeller, exempelvis S-Hype- och HBV-modellen. Klimatdata från 1961 och framåt finns i PTHBV lagrade i ett rikstäckande rutnät med upplösningen 4x4 km.

PTHBV är en förkortning av Precipitation Temperature Hydrologiska Byråns Vattenmodell.

Interpolation

Data från SMHIs meteorologiska stationer har interpolerats till databasens gridrutor med hjälp av en geostatistisk interpolationsmetod som benämns optimal interpolation. Metoden innebär bland annat att hänsyn tas både till stationernas avstånd från beräkningsrutan och till deras inbördes korrelation.

För att beskriva den rumsliga variationen används information om topografi, typisk vindriktning och vindstyrka i olika delar av landet. Detaljer om hur interpolationen utförs beskrivs av Johansson (2000) samt av Johansson och Chen (2003 och 2005).

I databasen har den observerade nederbörden även korrigerats för mätförluster, som framför allt orsakas av att en del av nederbörden blåser förbi nederbördsmätaren. Mätförlusterna har beräknats enligt metoder som anges av Alexandersson (2003). Dessa metoder tar hänsyn till hur vindutsatt mätstationen är och om nederbörden faller som snö eller regn, vilket avgörs utifrån temperaturen.

Databasen uppdateras

Den första varje månad uppdateras data tre månader tillbaka med en månads eftersläpning, exempelvis första december uppdaterades värden för september och oktober.

Referenser

Alexandersson, H. (2003) Korrektion av nederbörd enligt enkel klimatologisk metodik. SMHI Rapporter Meteorologi 111.

Johansson, B. (2000) Areal Precipitation and Temperature in the Swedish Mountains. An evaluation from a hydrological perspective. Nordic Hydrology, 31, 207-228.

Johansson, B. och Chen, D. (2003) The influence of wind and topography on precipitation distribution in Sweden: Statistical analysis and modelling. International Journal of Climatology, 23, 1523-1535.

Johansson, B. och Chen, D. (2005) Estimation of areal precipitation for runoff modelling using wind data: a case study in Sweden. Climate Research, 29, 53-61.