Jobbar du med klimatanpassning? Välkommen till konferens!

Nu finns ett fullspäckat program för konferensen ”Klimatanpassning: Klara färdiga gå”. Konferensen som hålls den 4 –5 oktober i Norrköping vänder sig till alla som arbetar med att rusta sin verksamhet till ett klimat i förändring.

”Klimatanpassning: Klara färdiga gå” arrangeras i syfte att stärka klimatanpassningsarbetet i Sverige, och blir en mötesplats för kunskap, inspiration och idéer.

– Förhoppningen är att dagarna ska ge värdefullt underlag för alla för att komma vidare i sitt eget arbete, säger Karin Hjerpe, verksamhetsledare Nationellt kunskapscentrum vid SMHI.

person står redo i startblock på löpbana

Brett programinnehåll

Programmet vänder sig till representanter från kommuner, regioner, myndigheter, företag eller andra organisationer som arbetar med klimatanpassning.

Exempel på innehållet är det senaste från klimatforskningen, erfarenheter från klimatanpassning i kommuner och hur olika aktörer kan arbeta för bättre säkerhet och beredskap.

Andra delar av dagarna handlar bland annat om hur företag kan ha affärsnytta genom att minska sina klimatrelaterade risker. Klimatkorrespondent Erika Bjerström föreläser på temat ”Det sårbara livet på en allt varmare planet”.

Viktigt ta vara på erfarenheter

Ett viktigt fokus för konferensen är att lyfta erfarenheter och lärdomar från olika projekt kring klimatanpassning, vad som fungerat eller inte fungerat. Här firas samtidigt tioårsjubileum för Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI.

– Vi tar med oss erfarenheterna från de gångna tio åren och blickar framåt för att stärka det nödvändiga arbetet med att rusta för ett klimat i förändring, säger Karin Hjerpe.

”Klimatanpassning: Klara färdiga gå” arrangeras den 4 –5 oktober, Louis de Geer, Norrköping. Anmälan senast 18 september.