IPCC Working Group III söker chef för TSU

Tjänsten omfattar det övergripande operativa, administrativa och finansiella ansvaret för TSU (Technical Support Unit) vid IPCC:s Working Group III.

Placeringen är vid The Center for Environmental Policy (CEP) som finns på South Kensington Campus, Imperial College i London. Working Group III är en av tre arbetsgrupper inom IPCC som fokuserar på olika aspekter av klimatförändringar. Inom Working Group III utvärderas alternativ för att minska klimatförändringens hastighet, bland annat genom utsläppsminskningar.

Under de närmaste åren kommer TSU (Technical Support Unit) för Working Group III att spela en viktig roll vid samordningen av den kommande IPCC-rapporten AR6 Delrapport 3 - Att begränsa klimatförändringarna.

Läs mer om tjänsten på IPCC:s webbplats