IPCC söker chef för TSU:s sekretariat inför den kommande syntesrapporten

Syntesrapporten (SYR AR6) är en sammanställning av de rapporter som ingår i the Sixth Assessment Report (AR6) med beräknad utgivning 2022. IPCC söker nu en chef för SYR TSU:s sekretariat (Technical Support Unit).

Tjänsten, vars placering är flexibel, är underställd IPCC:s ordförande och omfattar ansvar för att hantera alla aspekter av SYR TSU:s verksamhet i syfte att förbereda, utveckla och underlätta framtagandet av denna syntesrapport.

Läs mer om tjänsten på IPCC:s webbplats