IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning - nu finns sammanfattning på svenska

Under två års tid har hundratals experter från hela världen samarbetat för att ta fram IPCC:s specialrapport som handlar om global uppvärmning på 1,5 grader. Nu finns en svensk översättning av rapportens sammanfattning för beslutsfattare att ladda ner på SMHIs webbplats.

I sammanfattningen för beslutsfattare presenteras rapportens viktigaste slutsatser. Ett fokusområde är vilka effekter som kan uppstå viden global uppvärmning på 1,5°C. Rapporten innehåller också en genomgång av samhälleliga utvecklingsvägar som skulle kunna begränsa uppvärmningen till 1,5°C. Dessutom bedöms hur klimatfrågan förhåller sig till hållbar utveckling mer generellt.

Hög klimatambition och utsläppsminskningar

Huvudbudskapet är att redan en global uppvärmning på 1,5 grader får allvarliga konsekvenser för människan, för miljön och för ekosystemen. Vi ser effekter vid den redan inträffande en grads global uppvärmning, bland annat i form av mer extremväder, stigande havsnivåer och minskande havsis i Arktis. En hög klimatambition i närtid med utsläppsminskningar är avgörande för att hantera klimatfrågan.

Utveckling av lösningar

– Det behövs ett genomgripande systemskifte, med utveckling inom alla samhällssektorer av lösningar som leder till fossilfrihet. Både takten och bredden utmanar, men det ger också möjligheter till synergieffekter. Att arbeta med klimatfrågan främjar hållbarhet på bred front, och för att fler människor ska ha ett gott liv, säger Markku Rummukainen som är klimatrådgivare vid nationella kontaktpunkten för IPCC vid SMHI.

Svensk översättning – sammanfattning för beslutsfattare, IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning