Intensiv provtagning under månadens expedition med fartyget Svea

Varje månad gör SMHIs havsmiljöenhet en veckolång utsjöexpedition på uppdrag av SMHI och Havs- och vattenmyndigheten (HaV). I tisdags kastade de loss från Kalmar med R/V Svea, rundade sedan Skåne, åkte uppåt längs Västkusten, vände vid Lysekil och är nu på väg mot Östersjön igen. 

Under expeditionen tas många prover vid specifika mätstationer till havs.

– Det är både kemiska och biologiska prover och analyser, till exempel salt, syre och näringsämnen, växtplankton och zooplankton, berättar Madeleine Nilsson, marinkemist vid SMHI.

Under pågående expedition tas även prover för bland annat Stockholms universitet och Åbo universitet.

Flera olika mätsystem används

– Stommen i vår provtagning på R/V Svea är den stora vattenhämtaren med 24 flaskor som kan stängas på olika djup. På denna sitter en så kallad ”CTD” som mäter temperatur, salt, syre och fluorescens i en profil genom vattnet från ytan ner till botten när vi ligger still på en mätstation. Ett annat system är ”MVP” som mäter flera sådana profiler medan vi kör. Det är alltså ett instrument som vi drar efter båten och den är inställd på att dyka ett flertal gånger och mäter då på vägen ner mot botten på samma sätt som CTD:n. Ferryboxen mäter också medan vi kör; den tar in ytvatten med hjälp av en pump och sedan flödar vattnet genom rör och slangar i ett komplext system som olika sensorer och instrument är kopplade till, berättar Madeleine Nilsson. 

Två personer står på däck och ska hissa ner en gigantisk håv i vattnet.
Biologisk provtagning från den lilla plattformen på Svea. Johan Kronsell och Anna-Kerstin Thell förbereder den stora håven som används för zooplankton. Förstora Bild
En bild på ett mätinstrument på en båt. Havet i bakgrunden.
Vattenhämtaren på Svea, med plats för 24 flaskor som kan stängas på olika djup som tillsammans med CTD:n utgör stommen i vår provtagning. Förstora Bild
Mätverktyget sänks ner i vattnet
Vattenhämtaren sedd från ovan när den lyfts ut med kranen på Svea. Förstora Bild

Kontinuitet i mätserierna trots pandemin

Genom långa tidsserier går det att upptäcka långsiktiga förändringar i miljön i haven runt Sverige. Dessa data finns på smhi.se och är fria för alla att ladda ner, och de används både av forskare och myndigheter som en del i förståelsen av vår miljö.

– Det är viktigt att ha obrutna mätserier och det är väldigt bra att vi har kunnat genomföra alla expeditioner även nu under Corona-pandemin. Hela besättningen testas innan vi går ombord och skulle någon testas positivt kan vi snabbt ringa in en reserv. Det har vi inte behövt hittills utan vi har kunnat åka som planerat, säger Madeleine Nilsson.

En bricka full med små glasflaskor.
Provflaskor och burkar som ska fyllas med vatten inför analys. Förstora Bild
Ett laboratorium ombord på båten.
Laboratoriet ombord på R/V Svea. Förstora Bild

Östersjön nästa

Hittills har mätningarna under denna expedition kunnat utföras enligt plan och vädret har varit lugnt. Ute i Skagerrak är det ofta lite högre vågor vilket besättningen kände av under torsdagskvällen. Ingen algblomning har synts till.

Nu på söndag förväntas R/V Svea nå de centrala delarna av Östersjön och Gotlandsdjupet. Under måndagen är det planerat mätningar vid Huvudskär och ytterligare några stationer innan kapten styr skutan tillbaka mot Kalmar dit de beräknas anlända tidigt tisdag morgon. Mängder av prover ska sedan analyseras och dokumenteras tills det är dags för nästa expedition i juni.

Solnedgång över havet.
En vackrare arbetsplats får man leta efter!