Idag firas Världshavsdagen – svensk havsforskning i fokus på webbinarium

FN har utnämnt åren 2021–2030 till årtiondet för havsforskning. Idag den 8 juni, på Världshavsdagen (World Ocean Day) arrangeras ett webbinarium kring det svenska årtiondet för havsforskning. Förutom SMHIs generaldirektör Håkan Wirtén medverkar även Kronprinsessan Victoria, miljö- och klimatminister samt vice statsminister Per Bolund och forskningsminister Matilda Ernkrans – med flera.

Med webbinariet, som börjar klockan 13:00 idag den 8 juni, går Sveriges startskott för att uppmärksamma FN:s årtionde för havsforskning 2021–2030! Under två timmar bjuds deltagarna på initierade samtal med ledande experter.

Porträtt på en man i kostym.
Håkan Wirtén, generaldirektör SMHI. Förstora Bild

Bland annat kommer generaldirektörerna för SMHI, Formas och Havs- och vattenmyndigheten att samtala kring de fyra identifierade områdena för Sverige under årtiondet; ekosystembaserad förvaltning, innovation och digitalisering, data och modellering och havsmedvetenhet. Dessutom ska flera personer från olika instanser ge sin syn på varför Sverige aktivt vill bidra till FN:s årtionde till havsforskning.

Webbinariet avslutas med en presentation av Universeums satsning på hållbara hav, samt lansering av Sveriges nationella kommitté för FN:s årtionde.

Fyra fokusområden

Seminariet är en del av ett regeringsuppdrag som tilldelats Formas. Det var i februari i år som Formas fick i uppdrag att inrätta och vara värd för en nationell kommitté för FN:s årtionde för havsforskning. Detta uppdrag bygger på regeringsuppdraget som genomfördes 2020 då Formas, Havs- och vattenmyndigheten, SMHI, Sida, Havsmiljöinstitutet och Kristinebergs forsknings- och innovationscenter arbetade fram en plan för hur Sverige skulle kunna bidra till FN:s årtionde för havsforskning. I rapporten presenteras fyra fokusområden som utgör ett ramverk och är en början på det arbete som behöver genomföras under årtiondet. Det är dessa områden som generaldirektörerna ska diskutera under webbinariet:

  • Ekosystembaserad förvaltning
  • Innovation och digitalisering
  • Data och modellering
  • Havsmedvetenhet

SMHI ansvarar för ”Data och modellering”.

– Sverige har en betydande erfarenhet från havsforskning såväl nationellt som internationellt. Genom att stärka det nationella arbetet med insamling och hantering av data får vi en ännu bättre samordning mellan dem som jobbar med havsdata i Sverige. Det kan bidra till nationella projekt, men i slutänden även till FN:s årtionde för havsforskning, genom vårt nationella bidrag till det globala havsmiljöarbetet, säger Patrick Gorringe, oceanograf med ansvar för internationella relationer och kontrakt inom havsområdet på SMHI.

SMHI övervakar tillståndet i haven

Havsmiljöarbetet på SMHI är en mångsidig verksamhet. Expertmyndigheten utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen där det samlas in data och information om havsmiljön längs Sveriges kust och hav. SMHI analyserar och bearbetar insamlad data om havsmiljön och kommunicerar aktuell information om tillståndet i havet till allmänheten, forskare och beslutsfattare och utfärdar varningar.

– Ändamålsenlig forskning och innovation behövs för att säkerställa att policybeslut vilar på vetenskaplig grund. Här är våra långa tidsserier ovärderliga. De gör att vi både kan informera om nuläget och skapa modeller som visar framtida scenarier, säger Patrick Gorringe, SMHI.

Webbinariet om Världshavsdagen och FN:s årtionde för havsforskning är öppet för alla och pågår den 8 juni klockan 13:00-15:00.

Collage av tre bilder från ett forskningsfartyg där besättningen tar prover av olika slag.
SMHI utför en stor del av den svenska marina miljöövervakningen där det samlas in data och information om havsmiljön längs Sveriges kust och hav. Förstora Bild