Hur ska växthusgaser mätas och redovisas?

Utsläppen av växthusgaser påverkar klimatet och genom Parisavtalet har världens länder enats om att begränsa klimatförändringen genom att minska utsläppen. FN:s klimatpanel IPCC reviderar nu en metodrapport för att ensa sättet att mäta och redovisa länders utsläpp av växthusgaser.

FN:s klimatpanel IPCC:s arbete med att ta revidera de riktlinjer för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser som togs fram 2006 går nu in i sitt slutskede. Revideringen ges ut som en metodrapport.

– Gemensam metodik är viktigt för uppföljningar av utsläppsutvecklingen och effekten av utsläppsminskande åtgärder både nationellt och internationellt, säger Markku Rummukainen vid Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC på SMHI.

Svenska experter på plats i Japan

Arbetet med revideringen inleddes 2016. Sedan dess har ett stort antal forskare och experter arbetat med rapporten. Det tredje och sista utkastet av rapporten är granskat och kommer upp som en beslutspunkt på IPCC:s 49:e plenarmöte som hålls i Kyoto, Japan den 8-12 maj.

Porträtt på Markku Rummukainen och Lena Lindström
Från SMHI, som är Sveriges nationella kontaktpunkt för IPCC, finns Markku Rummukainen och Lena Lindström på plats vid mötet i Kyoto.