Höstens andra klimatkurs på distans

SMHIs Grundkurs i klimatanpassning arrangerades i veckan, och för andra gången hölls den på distans. Drygt 60 representanter från kommuner, myndigheter och andra aktörer som ska arbeta med klimatanpassning deltog.

Översvämmad och avspärrad viadukt

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade Grundkurs i klimatanpassning i veckan. Under två halvdagar presenterade SMHIs experter grundläggande kunskap i ämnet, medan ett par inbjudna kommuner berättade om sina erfarenheter av att arbeta med klimatanpassning.

Deltagare från hela Sverige

Samtidigt som det är tråkigt för deltagarna att inte kunna träffas på SMHI i Norrköping har tillgängligheten på flera sätt ökat. Att kursen i och med Covid-19 inte innebar någon resa gjorde att flera mindre kommuner från både norra och södra Sverige hade möjlighet att delta.

– Vi är nöjda med den geografiska spridningen på deltagarna. Särskilt roligt att flera mindre kommuner som Vilhelmina, Nordanstig, Tanum och Mörbylånga deltog. De små kommunerna har ofta mindre medel avsatta för klimatanpassning och distanslösningen har efterfrågats tidigare, redan innan pandemin, berättar Madeleine Tuomi som är kursledare.

Exempel på hur andra jobbar

Kursen vände sig både till de som ska börja jobba med frågan och till dem som behöver uppdatera sina kunskaper. Bland deltagarna fanns representanter från framförallt kommuner, länsstyrelser och andra myndigheter.

– Roligt att höra läget för klimatanpassningsarbetet runt om i landet. Speciellt intressant var det att höra om det strategiska och statistiska arbetet om prognoser och vad man tror om framtiden. Detta ligger rätt långt ifrån mitt bord, då jag arbetar mer med att bygga konkreta fysiska lösningar, för att klara just den framtiden vi tror ska komma, berättar Jon Christiansson, byggprojektledare/miljöingenjör på Stadsfastigheter i Malmö stad.

Under kursen presenterades olika kommunperspektiv, men även guidning om var man kan finna information, verktyg och användbara webbtjänster.

– Det är väldigt värdefullt att få inblick i hur andra kommuner jobbar. Uppskattar också verkligen klimatanpassningsspelet och hoppas kunna använda det i något sammanhang i mitt jobb. Klimatanpassning är ett viktigt område, men när man saknar uppbackning i form av bra material och goda exempel kan det kännas väldigt svårt att komma igång med ett arbete, berättar Jorunn Hellman, miljöstrateg på Ljusdals kommun.

Stor efterfrågan på kursen

Hela samhället berörs av klimatförändringen och allt fler anpassar sina verksamheter till ett varmare klimat.

– Det märks framför allt i att intresset för kursen har ökat. Detta var nionde gången vi arrangerade kursen sedan starten 2015, och antalet deltagare har ökat ordentligt. De två distanskurserna i höst har lockat sammanlagt runt 130 deltagare, säger Pontus Wallin, som också var med och ledde kursen.

Kursen arrangerades av Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning, som drivs av SMHI på uppdrag av regeringen.