Höga flöden i fjällen - igen

Höga temperaturer och snösmältning gör att vattenflödena nu ökar i bäckar och mindre vattendrag. SMHI har utfärdat en gul varning för höga flöden i Västerbottens och Norrbottens läns fjällområde.

Höga vattenflöden har lett till att det nu råder gul varning i bäckar och mindre vattendrag i Västerbotten och Norrbottens fjälltrakter.

–  Vattenflödena ökar till stor del som följd av att snön nu smälter i värmen, dessutom kan det förekomma skurar och regnområden som ytterligare ökar flödena, enligt Ola Pettersson vakthavande hydrolog på SMHI.

En gul varning innebär flöden som uppstår i genomsnitt vart 5 - 25 år. Lokalt kan det även vara högre varningsklass än gul.

Flödena ökar även i Jämtland

–  Det kan komma mycket regn på sina håll i Jämtland idag och där det fortfarande ligger snö kvar så kan de mindre vattendragen reagera snabbt med ökat flöde, fortsätter Ola Pettersson.

Läget kan förändras

Väderutvecklingen framöver är avgörande för hur vårfloden utvecklas så håll er uppdaterade på SMHIs varningssida.

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.