Fortsatt ovanligt lite vatten i många sjöar

Det har varit ett mycket torrt år i stora delar av landet. Nu under hösten har det på många håll fallit mindre nederbörd än normalt. Det har lett till att vattennivåerna i sjöar och vattendrag inte stigit som de brukar på hösten. På vissa håll har de istället fortsatt att sjunka från sommarens låga till mycket låga nivåer.

Under hösten brukar normalt nivåer i sjöar och vattendrag stiga. Växtligheten avtar och höstregnen ger effekt i mark och sjö.

– Det är något vi tar för självklart och viktigt för att fylla på vattenmagasinen, särskilt inför en vinter som kanske är kall och då nederbörden faller som snö istället för som regn. Sådana vintrar fylls inte sjöar, vattendrag och grundvatten på förrän snön smälter av. Detta gäller för stora delar av Svealand och Norrland, säger Katarina Stensen, hydrolog på SMHI.

Lite nederbörd under hösten

I år har det varit mycket torrt. Stora delar av Götaland märkte av vattenbrist under sommaren. Under hösten har det fallit mindre nederbörden än normalt i delar av Götaland, Svealand och mellersta Norrland.

– På många håll i de här områdena var nivåerna i sjöar och vattendrag låga sedan sommaren och nu har de sjunkit ytterligare, säger Katarina Stensen, hydrolog på SMHI.

Låg vattennivå i Glan
Låg vattennivå i Glan december 2016. Foto Anna Eklund Förstora Bild

När det under en så lång period faller mindre nederbörd än normalt tar det lång tid för större sjöar eller sjörika områden att återkomma till normala nivåer. Mindre vattendrag och områden utan stora sjöar återhämtar sig snabbare. Längst tid tar det för stora grundvattenmagasin

För att undvika allvarlig vattenbrist inför vintern har vissa kommuner infört restriktioner för det kommunala dricksvattnet eller vidtagit andra åtgärder.

I de områden där grundvattennivåerna i somras var extremt låga, i sydöstra Götaland, har regnen däremot fyllt på magasin. På många håll i området är det nu normala nivåer för årstiden.

Låga nivåer i de stora sjöarna

I våra största magasin, de stora sjöarna, är vattenståndet just nu lågt i framförallt Vättern, Hjälmaren och Vänern. Detta märks på strandlinjen men har bland annat även påverkat båttrafik i Vänern och Hjälmaren.

I Vättern var nivån i början av december mer än två decimeter lägre än normalt och för att hitta en lägre nivå behöver man gå tillbaks ända till 1977. I Hjälmaren var nivån i början av december cirka 3 decimeter lägre än normalt, vilket var den lägsta nivån sedan 1989.

I Storsjön har vattenståndet nu stigit något från tidigare väldigt låga nivåer för årstiden.

Vattenstånd i Vättern 2016
Vattenståndet i Vättern från januari 1940 till november 2016. Tjock svart linje visar vattenståndet januari-november 2016. Svart heldragen linje visar året 1976. Svart prickad linje visar året 1974 och streckad linje året 1973. Övriga år visas i olika blå nyanser. Förstora Bild
Vattenstånd i Hjälmaren
Vattenståndet i Hjälmaren från januari 1983 till november 2016. Tjock svart linje visar vattenståndet januari-november 2016. Svart prickad linje visar året 1989. Övriga år visas i olika blå nyanser. Förstora Bild

Lågt flöde i större vattendrag

I Svartån i Örebro län är flödet på rekordlåg nivå. Man får gå tillbaka till 1983 för att hitta lika lågt vattenflöde i Svartån i november. I december var flödet lika lågt 2002. Figuren nedan visar vattenflödet i Svartån (svart linje visar detta år och blå linje visar tidigare år).

Flera andra större svenska vattendrag har låg vattenföring. Ett antal biflöden till Ljungan och Indalsälven, Motala Ström och övre delarna av Helge Å,  Lagan och Nissan är några exempel. I SMHIs webbtjänst Vattenwebb finns aktuell hydrologisk situation för hela Sverige. Värdena har tagits fram med hjälp av observationsdata och  modellberäkningar.

Vattenföring i Svartån
Vattenflöde i Svartån i Örebro län vid mätstationen Karlslund. Blå linjer visar åren 1975-2015. Svart linje visar januari till november 2016. Förstora Bild
Låg vattennivå i Glan i december 2016
Låg vattennivå i Glan i december 2016. Foto Anna eklund Förstora Bild