Fortsatt höga flöden i fjällen

Vårfloden fortsätter i delar av Norrland, men läget är nu lugnare än det varit tidigare under våren. Det finns dock snö kvar och vattenflödena fortsätter att öka i vissa vattendrag i Norrbottens fjälltrakter.

SMHI har fortfarande varningar utfärdade för höga flöden i många vattendrag i norra Sverige. Det är varning för höga flöden i Torneälven nedströms Torneträsk till innan bifurkationen Tärendöälven och i små och medelstora vattendrag i stora delar av fjälltrakterna.

– I områden där det finns snö kvar som smälter kan det lokalt bli mycket höga flöden, säger Sara-Sofia Asp, Vakthavande hydrolog. I fjällen i Jämtlands och Västerbottens län har dock flödena i de flesta vattendrag nu börjat minska, fortsätter Sara-Sofia. 

Flödena ökar med temperaturen

Det finns fortfarande områden med mycket snö kvar i delar av fjällen och det väntas fortsatt höga temperaturer i området de närmaste dagarna. Det gör att flödena fortsätter stiga i fjälltrakterna i Norrbottens län. 

Följ utvecklingen

SMHI:s hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar.  

Se hur läget är i just ditt område via SMHI Vattenwebb

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.

  • Snabb avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en snabb avsmältning. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Avsmältningen påskyndas också när det blåser då vinden bidrar till ett effektivare energiutbyte mellan luft och snö.

  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnsmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Lär dig mer om vårflod i kunskapsbanken