Flera varningar utfärdade – röd varning för första gången

Notera: sedan denna nyhetsartikel publicerades har varningarna uppdaterats både vad gäller varningsnivåer och geografiska områden, se aktuella varningar i varningstjänsten 

Framåt onsdag blir det mycket besvärligt väder i stora delar av Götaland, med stora mängder snö i kombination med vind. Störst snömängder väntas i västra Götaland. SMHI har utfärdat flera varningar och för första gången sedan de konsekvensbaserade vädervarningarna infördes har nu utöver gul och orange varning även röd varning utfärdats. Röd varning är den allvarligaste graden av varning och utfärdas när det förväntas mycket allvarliga konsekvenser i samhället.

I det förnyade vädervarningssystemet finns gul varning, orange varning och röd varning. Det är viktigt att komma ihåg att alla varningar i det förnyade systemet utgår från förväntade konsekvenser. Det betyder att alla varningsnivåer innebär att samhälle och enskilda behöver följa väderläget och förbereda sig

Mycket allvarliga konsekvenser förväntas

För första gången sedan det förnyade varningssystemet infördes i slutet av oktober har alltså SMHI nu utfärdat en röd varning för vind i kombination med snöfall i delar av västra Götaland. Varningen gäller från onsdag morgon till och med torsdag förmiddag.

Klipp från varningskarta gällande onsdag 1 december
Klipp från varningskarta gällande onsdag 1 december 2021. Observera att SMHIs varningar uppdateras kontinuerligt. Detta är ett klipp från varningskartan kl. 16.10 den 29 november 2021.

Röd varning används vid väderutveckling som kan medföra mycket allvarliga konsekvenser för samhället, stor fara för allmänheten samt mycket allvarliga skador på egendom och miljö. Omfattande störningar i samhällsfunktioner är förväntade vid en röd varning.

Inför utfärdandet av varningar samråder SMHI med regionala och lokala aktörer.

Vi ger ett förslag på varning utifrån vårt prognosunderlag och de regionala tröskelvärden som finns, sen återkopplar berörda länsstyrelser så att vi på bästa sätt gör varningarna anpassade och relevanta, förklarar Kristin Hallberg, meteorolog vid SMHI.

Vad ska du göra?

När en röd varnings utfärdats bör allmänheten i berört område helt avstå från aktiviteter som innebär utsatthet under förväntad väderutveckling samt vidta förebyggande åtgärder för att minska konsekvenser för liv, miljö och egendom.

Offentlig verksamhet och samhällsinstanser bör anpassa verksamheter för att möta konsekvenser, vidta lämpliga förebyggande åtgärder, ombesörja att behövlig information når allmänheten samt höja intern beredskap inför kommande väderutveckling.

I stort sett hela Götaland berörs av snöfallet och utöver den röda varningen är orange varning utfärdad för en större del av västra Götaland samt gul varning utfärdad för resten av Götaland, utom den allra nordligaste delen.  

Orange varning innebär ett förväntat väderläge med allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten. Gul varning innebär förväntat väderläge med konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Även vid orange och gul varning är det viktigt att samhällsaktörer och enskilda håller sig uppdaterade om läget och vidtar lämpliga åtgärder, poängterar Kristin Hallberg, meteorolog vid SMHI.

Följ varningsläget på smhi.se och i SMHIs väderapp.