Ny film ska inspirera till att klimatanpassa

Stora delar av samhället behöver rusta sig för att möta ett förändrat klimat. Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI verkar för att underlätta detta arbete. Senast i raden av stöd är en introduktionsfilm som riktar sig till medarbetare och beslutsfattare i kommunerna, eller andra typer av organisationer. Filmen visar flera exempel på hur man kan hitta lösningar.

Filmen "Anpassa för framtida klimat – exempel från svenska kommuner".

Genom att anpassa samhället till ett förändrat klimat blir vi mindre sårbara. Det kan handla om att säkra dricksvattenförsörjningen och hantera kraftiga skyfall eller värmeböljor.

Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning vid SMHI samlar in, sammanställer och tillgängliggör kunskap om klimatanpassning – på uppdrag av regeringen. Centrumets roll är att vara en nod för kunskap om klimatanpassning och en mötesplats för olika aktörer som arbetar med klimatanpassning i Sverige.

Samlad information från svenska myndigheter

Hösten 2019 lanserades en ny version av klimatanpassning.se – en webbportal med både fakta om klimatförändringar och dess effekter samt handledning för hur man kan arbeta med att anpassa samhället för de nya utmaningarna vi står inför. Bakom portalen står ett 20-tal myndigheter.

Som ytterligare ett steg för att öka den nationella kunskapen och medvetenheten släpps nu en informationsfilm om just klimatanpassning. Målet är att filmen bland annat ska visas för medarbetare och beslutsfattare i kommunerna – som en introduktion i ämnet inför deras kommande diskussioner och beslut.

Smarta lösningar som gör stor skillnad

– Det är viktigt att klimatanpassning lyfts upp på dagordningen. I filmen visar vi olika exempel på hur svenska kommuner har löst några av utmaningarna som kan uppstå: i Göteborg säkrar de dricksvattenförsörjningen med hjälp av ultrafilter, i Karlstad byggs skyfallsvägar för att förhindra översvämningar i fastigheter och i Kristianstad har de speciella rutiner på äldreboenden vid värmeböljor, säger Åsa Sjöström på Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning.

– Och det behöver inte vara dyrt och besvärligt med klimatanpassning! Det finns många exempel på smarta och enkla lösningar som gör stor skillnad. Det är mycket bättre att tänka på riskerna i förväg och agera nu – än att vänta på det blir problem och sedan göra någonting, säger Åsa Sjöström.

Se filmen

Filmen ”Anpassa för framtida klimat – exempel från svenska kommuner” är fri att använda och finns på SMHIs webbplats samt på SMHIs Vimeo-kanal

Kvinna sitter på en stol i ett kontorslandskap och blir intervjuad.
"Det är viktigt att klimatanpassning lyfts upp på dagordningen", säger Åsa Sjöström som själv är med i filmen ”Anpassa för framtida klimat – exempel från svenska kommuner”. Förstora Bild