Fortsatt höga vattenflöden

Den senaste tiden har rikligt med nederbörd fallit i södra Sverige. Det har lett till höga flöden i stora delar av Götaland. I flera vattendrag är flödena nu mycket höga, men på de flesta håll sjunkande. 

Översvämning vid Ljungby i Lagan
Översvämning vid Ljungby i Lagan Foto Gitte Berglöv, SMHI

Vintern har varit ovanligt nederbördsrik och vissa av SMHI:s mätstationer har uppmätt rekordstora mängder. Stationer som har uppmätt den högsta februarinederbörden sedan mätningarna startade är bland andra Ljungby, Ulricehamn och Växjö.

Den rikliga nederbörden har lett till höga flöden i vattendrag i stora delar av Götaland. 

Många vattendrag har nu flöden med en återkomsttid på över 10 år, det är alltså flöden som i snitt beräknas inträffa en gång under en 10-årsperiod. På de flesta håll är flödena nu sjunkande.

Läget framöver

Under den närmsta veckan väntas mindre mängder nederbörd och vattenflödena beräknas fortsätta sjunka eller ligga på en stabil nivå.

Det finns mycket vatten i sjöarna och det tar tid för dem att tappa sitt vatten. Det medför att flödena nedströms stora sjöar kommer att vara stabilt höga under en tid framöver.

– Vi kommer fortsatt att ha klass 2-flöden i några vattendrag de närmaste dagarna, säger René Capell, vakthavande hydrolog.

Varningar uppdateras

Just nu har SMHI varningar utfärdade i många vattendrag, både klass 1 och klass 2. Varningarna uppdateras varje dag och aktuell information finns på SMHI:s Varningssida.

För information om läget lokalt hänvisas till kommunens hemsida.

Högsta uppmätta flöden

SMHIs hydrologer har sammanställt en tabell över aktuella uppmätta vattenflödena och det högsta tidigare uppmätta, samt hur länge mätningarna pågått. Observera att uppgifterna är preliminära och att tabellen uppdateras  dagligen.

Aktuella flöden 23 mars 2020
Vattedrag och station Aktuellt flöde (m3/s) Tidigare maxflöde sedan startår (m3/s) Tidpunkt tidigare max Startår
Göta Älv, Säveån - Jonsereds krv 62 108 2006 December 2006
Viskan - Ås 90 301 1943 Februari 1909
Ätran - Yngeredsforsens krv 129 201 2006 December 1997
Ätran - Hillared 26 60 1951 April 1931
Ätran, Assman - Assmebro 22 79 1951 April 1925
Nissan - Nissaström 110 247 2002 Februari 1997
Nissan - Vikaresjön 37 105 1951 April 1932
Fylleån - Simlången 9.2 58 1959 Januari 1951
Lagan - Ängabäcks krv 207 282 2007 Januari 1961
Lagan, Härån - Fryele 20 82 2004 Juli 1984
Lagan, Vänneån - Norekvarn 2.1 25 2012 Februari 1977
Lagan, Allgunnen - Rörvik 5.2 6 1912 December 1907
Helge å - Torsebro krv 85 252 1980 December 1908
Helge å - Möckeln 34 44 1951 April 1921
Skräbeån - Collins Mölla 27 36 1988 Februari 1974
Mörrumsån - Mörrum 100 136 1928 December 1910
Mörrumsån, Lekarydsån - Dansjön 6 18 2004 Juli 1983
Bräkneån - Bräkne Hoby 9 19 1995 Februari 1976
Ronnebyån - Krokfjorden 25 23 2002 Februari 1998
Nätrabyån - Gredeby 8.6 21 1977 mars 1976
Emån - Stensåkra 20 28 2002 Februari 1984
Emån - Blankaström 64 222 1951 April 1928

Mer hydrologiska data på SMHI Vattenwebb