Enklare att förbereda sig på rätt sätt med förnyade vädervarningar

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara både för privatpersoner och olika samhällsfunktioner.

Vid SMHIs prognos- och varningstjänst arbetar meteorologer, hydrologer och oceanografer dygnet runt, året om. En viktig roll är att varna för besvärligt väder när det kan få konsekvenser för samhälle och enskilda.

Fredrik Linde
Fredrik Linde, chef för SMHIs prognos- och varningstjänst.

– I april går vi över till ett konsekvensbaserat vädervarningssystem. Det innebär att varningsnivån sätts utifrån vilka konsekvenser som vädret väntas få i ett visst område. Även kriterierna för de olika varningarna förnyas, säger Fredrik Linde, chef för SMHIs prognos- och varningstjänst.

Gul, orange och röd varning

Varningarna blir dessutom mer regionalt anpassade. Därför fördjupas också SMHIs samverkan med till exempel länsstyrelserna inför att en varning utfärdas. Förberedelserna för bytet har pågått under flera år.

Samverkansprocess konsekvensbaserade vädervarningar
För att skapa konsekvensbaserade vädervarningar integreras samverkan med regionala och lokala aktörer i beslutsprocessen inför beslut om varning. Förstora Bild

Det som märks utåt av förändringen är framför allt att varningarna benämns på ett nytt sätt, men också att symbolernas utseende ändras. ”Klass 1-, 2- och 3-varningar” upphör. Från och med den 14 april benämns vädervarningarna istället gul, orange och röd varning. Röd varning är den allvarligaste graden.

Varningssymboler i det förnyade vädervarningssystemet
I den förnyade varningssystemet som införs den 14 april benämns varningarna gul varning, orange varning och röd varning. Röd varning är den allvarligaste nivån på SMHIs förnyade vädervarningar. Förstora Bild

Med rätt förberedelser minskas störningarna

Med de nya varningarna blir det enklare att förstå vilka problem som vädret kan orsaka.

– Syftet med förändringen är att öka relevansen och kvaliteten i varningarna så att alla i samhället – alltifrån regioner, länsstyrelser och kommuner till näringsliv och enskilda – kan förbereda sig inför vädersituationen på ett bra sätt. Bättre beslutsunderlag ger större möjligheter för samhället att till exempel kunna hantera ett rejält snöfall, säger Fredrik Linde.