Efterlängtade sjödjupskartor är nu tillgängliga

I ett omfattande digitaliseringsprojekt har närmare 9000 sjödjupskartor blivit tillgängliga för nerladdning på smhi.se. Kartorna är bland annat viktigt planeringsunderlag för vattenvård och miljöfrågor men även av intresse för båtliv och sportfiske.

Sverige är rikt på sjöar och för en del av dem, cirka 9000, har SMHI tillgång till sjödjupskartor. Det är kartor vi fått från länsstyrelser, sjömätningsföretag, fiskevårdsförbund och liknande. De flesta kartor visar bottendjup, och en del kartor är väldigt detaljerade. Om det finns en sjödjupskarta så kan vi redovisa djupet på sjön och beräkna sjöns volym.

Else-Marie Wingqvist hydrolog på SMHI digitaliserar sjödjupskartor genom att skanna dem
Else-Marie Wingqvist, hydrolog på SMHI, arbetar med att digitalisera papperskartor av Sveriges sjöar från arkivet. Foto Åsa Johnsen

Digitalisering ökar tillgängligheten

— Sjödjupskartorna har varit efterfrågade, både av dem som behöver kartor i arbetet och de som använder dem för fritidsaktiviteter som fiske, säger Else-Marie Wingqvist, hydrolog på SMHI, som digitaliserat kartorna.

—SMHI använder informationen om sjöarnas volym för att förbättra hydrologiska modeller och som underlag i statusklassning av Sveriges sjövattenförekomster, fortsätter Else-Marie.

Det finns mer kartor än de vi har lagt ut på hemsidan, det är kartor som är framtagna av kommersiella aktörer eller de som ägs av till exempel fiskevårdsföreningar.

Bidra med kartor 

— Har du en sjödjupskarta som saknas i SMHIs arkiv och vill hjälpa till att  bygga upp en mer gedigen kunskap om Sveriges sjöar, skicka in den till oss hälsar Else-Marie.