CORDEX och MAIRS-FE arrangerade workshop i Asien om klimatrelaterade utmaningar

CORDEX och MAIRS-FE arbetar för att stötta beslutsfattare i Asien i syfte att förbättra deras möjligheter att hantera utmaningar som till exempel hälsoproblem orsakade av klimatrelaterade förändringar.

Det internationella projektkontoret för CORDEX (COordinated Regional climate Downscaling Experiment) som finns vid SMHI arbetar tillsammans med  MAIRS-FE (Monsoon Asia Integrated Research for Sustainability - Future Earth) för att stötta och koordinera samarbeten som främjar förståelse, kapacitetsbyggnad, kunskapsutbyte och partnerskap. Målet är att engagera intressenter som till exempel beslutsfattare och andra användare genom forskning, utbildning, workshops, konferenser och olika samarbetsinitiativ.

Fler samarbeten i Asien

CORDEX och MAIRS-FE har tidigare organiserat flera workshops för att öka informationsutbyte, lärande och tvärvetenskapliga samarbeten i Asien. Nu pågår arbete för att rent praktiskt genomföra åtgärder som ska utveckla ännu fler samarbeten mellan CORDEX, MAIRS-FE, Future Earth och andra relevanta aktörer i Asien.

Skärmdump från Zoom-möte med många deltagare.

Den 6-9 december 2021 organiserade CORDEX-kontoret på SMHI, MAIRS-FE och Future Earth tillsammans en workshop om "Climate Change Downscaling Simulation and Asian Regional Research Applications”. Här låg fokus på att lägga grunden för ansökningar om medel för att utveckla och etablera ett ramverk för fortsatt samarbete och nätverkande. I detta ingår bland annat att definiera övergripande ämnesområden för samarbete, aktiviteter för kapacitetsbyggande och kunskapsutbyten och att utforska möjligheter för en pilotstudie.

Ett femtiotal forskare, studenter och andra representanter från ett tjugotal universitet och internationella forskningsinstitut deltog i workshopen där de utbytte vetenskapliga framsteg och resultat med varandra. Ett mål var att hitta vägar för samarbete inom till exempel hälsorelaterade frågor inom klimat och luftkvalitet.

Nya forskningsrön och globala uppdateringar

Nya forskningsrön och globala uppdateringar inom området integrerad luft-klimat-hälsoforskning och andra relevanta forskningsområden presenterades för deltagarna. Figuren nedan visar den globala andelen dödsfall för olika hälsotillstånd som tillskrivs luftföroreningar under 2019.

Illustration och diagram som visar den globala andelen dödsfall som kan relateras till luftföroreningar
Illustration Prof. ZHU Tong and Health Effects Institute. State of Global Air 2020.

Andra diskussioner under workshopen gav en god grund för uppbyggnaden av framtida samarbete och partnerskap mellan de internationella forskningsinstituten/organisationerna.

De som presenterade underlag inför diskussionerna var Prof. Zhangcai Qin från FE Global Secretariat (Kina), Dr. Giles Sioen and Dr. Ria Lambino från FE Global Secretariat (Japan), Dr. Iréne Lake and Dr. Ralf Doescher från CORDEX International Project Office/SMHI, Prof. Ailikun från Alliance of International Science Organizations (ANSO), Dr. Charlie Navanugraha från the Center of Excellence for Soil Research in Asia (CESRA), och Dr. Linda Stevenson från the Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN).

Genom att lära känna och inkludera fler institut/organisationer och projekt ökar möjligheterna att finna gemensamma intresseområden.

Nätverk för forskningssamarbete

Deltagarna kom överens om att tillsammans utveckla nätverket för forskningssamarbete. Denna workshop var en av CORDEX aktiviteter för att främja interdisciplinär dialog och internationellt akademiskt utbyte och samtidigt aktivt lägga en grund för långsiktiga relationer mellan institutioner och globala forskningsprojekt.