Copernicus klimattjänst: år 2023 det varmaste som uppmätts

När europeiska Copernicus klimattjänst (Copernicus Climate Change Service C3S) presenterar en summering av det globala klimatet 2023 är det tydligt att det gångna året var det varmaste som uppmätts.

I Sverige var årsmedeltemperaturen under 2023 rätt nära normal men i ett större Europeiskt och globalt perspektiv var 2023 ett mycket varmt år och summeringen visar tydligt att den globala uppvärmningen fortsätter, kommenterar Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

I korthet visar Copernicus summering att:

  • 2023 är bekräftat som det varmaste kalenderåret globalt utifrån globala temperaturdata som går tillbaka till 1850.
  • 2023 var 0,60 grader varmare globalt än genomsnittet 1991-2020 och 1,48 grader varmare än den förindustriella nivån 1850-1900.
  • 2023 är första året som den globala temperaturen varje dag inom ett och samma år har överskridit 1 grad över den förindustriella nivån 1850-1900.
  • Globalt var varje månad från juni till december 2023 varmare än motsvarande månad något föregående år som uppmätts.
Global temperaturavvikelse 2023 jämfört 1991-2020
Global temperaturavvikelse 2023. Referensperiod 1991-2020. Illustration Copernicus Climate Change Service/ECMWF Förstora Bild

Näst varmaste året i Europa

För Europas del var 2023 var det näst varmaste uppmätta året för Europa, med 1,02 grader över genomsnittet 1991–2020. Det var 0,17 grader kallare än 2020, det varmaste året någonsin.

Temperaturerna i Europa var över genomsnittet under 11 månader under 2023 och september var den varmaste september som uppmätts.

Den europeiska vintern (december 2022 – februari 2023) var den näst varmaste någonsin.

Medeltemperaturen för den europeiska sommaren (juni-augusti) var 19,6 grader. Med 0,83 grader över genomsnittet var det den femte varmaste som uppmätts.

Den europeiska hösten (september-november) hade en medeltemperatur på 10,96 grader, vilket är 1,43 grader över genomsnittet. Detta gjorde hösten 2023 till den näst varmaste som uppmätts, bara 0,03 grader svalare än hösten 2020.

Låg utbredning av havsis i Antarktis och Arktis

Copernicus klimattjänst lyfter flera fakta som beskriver det varma 2023:

Havsisen i Antarktis nådde rekordlåg utbredning för motsvarande tid på året under 8 månader. Både den dagliga och månatliga omfattningen nådde lägst uppmätta minimum i februari 2023.

Arktisk havsisutbredning som har sin årliga topp i mars rankades bland de fyra lägsta för årstiden. Det årliga minimumet i september var det sjätte lägsta uppmätta sedan satellitmätningar startade.

Höga halter av växthusgaser i atmosfären

Koncentrationen av koldioxid och metan i atmosfären fortsatte att öka och nådde rekordnivåer 2023 om 419 ppm respektive 1902 ppb. Koldioxidhalterna 2023 var 2,4 ppm högre än 2022 och metanhalterna ökade med 11 ppb.

Värmeböljor, översvämningar, torka och skogsbränder

Copernicus klimattjänst beskriver också att ett stort antal extrema händelser registrerades 2023 över hela världen, inklusive värmeböljor, översvämningar, torka och skogsbränder. I sammanställningen framgår också att de uppskattade globala koldioxidutsläppen från skogsbränder 2023 ökade med 30 procent jämfört med 2022, till stor del drivet av ihållande skogsbränder i Kanada.