Bakom kulisserna i prognoscentralen: Koll på varningsläget dygnet runt

Det är alltid någon av SMHIs meteorologer som är i tjänst. Alla dagar, hela dygnet, året runt. Men vad gör de egentligen? Följ med och träffa en av dem: Caroline Vahlberg.

Klockan är 19:00 på kvällen och Caroline Vahlberg har precis gått på nattskiftet som meteorolog. Platsen är prognoscentralen på SMHIs huvudkontor i Norrköping. Kollegan hon löser av informerar om väderläget och om det är något särskilt i väderutvecklingen som hon behöver ha extra koll på.

Ansvarar för att utfärda varningar

Caroline Vahlberg i prognoscentralen feb 2021

– Som vakthavande meteorolog övervakar jag väderutvecklingen; hur ser det ut just nu och hur ser det ut att bli de kommande dygnen? Jag ansvarar även för att utfärda varningar när det behövs, berättar Caroline.

På natten sänker sig lugnet i prognoscentralen. Förutom Caroline är det ytterligare en meteorolog i tjänst: den som ansvarar för att ha koll på trafikvädret. Sitter denne på något av lokalkontoren, i Göteborg eller Uppsala, hålls kontakten via datorskärmarna. Även i Uppsala är två meteororologer i tjänst, för att serva luftfarten med prognoser.

Dagliga väderkonferenser

– Är det oväder på gång är det extra kul att vara meteorolog. Det är spännande att följa väderutvecklingen, tycker Caroline.

Dagtid är fler meteorologer i tjänst i både Norrköping, Göteborg och Uppsala. De har flera väderkonferenser under dagen. Den största är klockan 09:45 då alla SMHIs lokalkontor är med, vakthavande inom oceanografi och hydrologi, meteorologerna på SVT samt meteorologer från Försvarsmakten.

Drar det ihop sig till oväder och SMHI har gått ut med en varning av någon av de två allvarligare graderna, brukar SMHI bjudas in att delta på en samverkanskonferens där berörda länsstyrelser kan få en mer detaljerad beskrivning av väderutvecklingen. På en sådan samverkanskonferens kan även andra aktörer såsom kommuner, Trafikverket, Skogsstyrelsen, MSB med flera delta.

Ännu mer samverkan framöver

– Med det förnyade vädervarningssystemet blir det ännu mer samverkan med länsstyrelserna innan vi utfärdar en varning. De har bra lokalkännedom och vet hur vädret påverkar deras område, men det är SMHI som tar det slutgiltiga beslutet. Är det ett snabbt väderförlopp och det inte finns tid att samverka fattar vi beslut på egen hand.  

Sänder radio från SMHI

Nattpasset flyter på. Caroline gör samma uppgifter som meteorologerna gör på dagtid, som att följa väderläget och uppdatera prognostexter på SMHIs webbsida och app. Hon skriver även manus till sjörapporten. Den sänds i P1 klockan 05:55 och läses upp från SMHIs egen radiostudio av den meteorolog som har morgon- och förmiddagspasset. Klockan närmar sig 06:00 och nattskiftet lider mot sitt slut. Det är dags för nästa vakthavande meteorolog att ta över.

Samverkan en röd tråd

Fördjupad samverkan mellan SMHI och andra berörda aktörer är en bas för det förnyade varningssystemet, och länsstyrelserna har en nyckelroll för att uppnå riktigt bred samverkan. MSB har beslutat om finansiering av införandeprojektet och länsstyrelser har deltagit i arbetet redan från pilotprojektets start 2017. En rad andra intressenter, till exempel SOS Alarm och Trafikverket, har också medverkat under resans gång.

– Det stora engagemanget har varit en förutsättning för att gå i mål med att forma nya processer, ny metodik och nya rutiner, säger Camilla Palmér, huvudprojektledare för införandeprojektet.

Processbild - konsekvensbaserade vädervarningar

Visste du att...

...över 2 500 personer har gått utbildning i det förnyade varningssystemet, till exempel personer från länsstyrelser, kommuner, regioner, SOS Alarm, MSB, Trafikverket, telebolag, elbolag, flygplatser, kollektivtrafikbolag, TV och radio? Cirka 500 personer från länsstyrelser, MSB, SOS Alarm och SMHI har deltagit i nationella övningar. Omkring 120 aktörer har övat regional samverkan.