Algblomningar i Östersjön tillfälligt skingrade av vindar

Blomningarna av cyanobakterier i Östersjön startade försiktigt i början av juni för att sedan ta fart ordentligt mot slutet av månaden. Det förändrade väderläget i början av juli har gjort att blomningarna vid ytan tillfälligt har skingrats. Med varmare temperaturer och svagare vindar kan blomningarna komma tillbaka till ytan.

De senaste dagarnas vindar och sjunkande temperaturer har gjort att ytansamlingar av blommande cyanobakterier blandats ner från ytan. De är inte längre lika framträdande på satellitbilder över Östersjön. Men trots att blomningarna för tillfället är svåra att upptäcka så betyder det inte att säsongen för algblomning är över.

-  Cyanobakterierna har blandats ner från ytan nu. Men om vindarna mojnar och temperaturerna ökar så kommer de tillbaka upp till ytan och kan bilda ytansamlingar igen, säger Maria Karlberg, marinbiolog på SMHI.

Hur algsituationen kommer utveckla sig beror till stor del på vädret. Men tillförsel av näring från land och uppvällning av näringsrikt bottenvatten påverkar också möjligheterna för blomningar att utveckla sig. 

Följ algsituationen med kartor och satellitbilder som uppdateras dagligen

 

Algsäsongen 2023 så här långt

Årets algblomningar inleddes med en mindre ytansamling i sydöstra Östersjön den 7 juni. På grund av ombytligt väder så tog inte blomningarna fart ordentligt förrän den 19 juni. Svaga vindar och höga temperaturer stabiliserade ytvattnet, vilket gav blomningar en chans att etablera sig. Den 28 juni syntes tydliga ytansamlingar över hela Östersjön, Skärgårdshavet, Ålands Hav, Finska viken och även i Hanöbukten.

Satellitbild från 28 juni 2023 där algblomingar syns tydligt över hela Östersjön, Skärgårdshavet, Ålands Hav, Finska viken och även i Hanöbukten.
Foto SMHI med data från NASA

Har du frågor om algblomning?

Allmänna råd om algblomning finns hos Länsstyrelsernas informationscentraler för kustområdena Bottniska viken, Egentliga Östersjön och Västerhavet.