Aktuell spridningsberäkning av vulkanaska från Island

SMHI tar fram detaljerade spridningsberäkningar för aska från vulkanen Grimsvötn på Island. Beräkningarna är framtagna med hjälp av MATCH, en avancerad spridningsmodell som utvecklats på SMHI.

Spridningsberäkning för höjdnivån 0-6000 meter (20 000 fot)

Beräkningarna visar koncentrationen för askpartiklar i mikrogram per kubikmeter.

Orange: områden med den högsta koncentrationen av aska (över 4000 mikrogram per kubikmeter
Gul: mellanhög koncentration (2000-4000 mikrogram per kubikmeter)
Grön: låg koncentration (mindre än 2000 mikrogram per kubikmeter)

Spridningsberäkning för höjdnivån 6000 - 10 000 meter (20000-35000 fot)

Beräkningarna visar koncentrationen för askpartiklar i mikrogram per kubikmeter.

Orange: områden med den högsta koncentrationen av aska (över 4000 mikrogram per kubikmeter
Gul: mellanhög koncentration (2000-4000 mikrogram per kubikmeter)
Grön: låg koncentration (mindre än 2000 mikrogram per kubikmeter)

Volcanic Ash Advisory Centre, MetOffice i Storbritannien, ansvarar för att prognostisera riskområden som gäller för det europeiska flyget. Dessa spridningsberäkningar är gjorda för tre olika höjdnivåer i luftrummet.

SMHI gör utifrån detta underlag beräkningar och bedömningar av utvecklingen i det svenska luftrummet till stöd för svenska myndigheter.