Varningar för flyget för vulkanisk aska

SMHI ansvarar för vädertjänster till flyget i Sverige. En viktig del av tjänster är att varna för väderfenomen som kan innebära fara för flyget.

Vulkanisk aska är inget normalt väderfenomen men det internationella civila flygets organisation, ICAO, har givit vädertjänster världen över i uppdrag att varna för askan.
Noggranna rutiner har tagits fram för hur dessa varningar ska utformas och spridas.

Utvalda vädertjänster bevakar askmolnens utbredning

Nio speciellt utvalda vädertjänster har fått i uppgift att göra prognoser på askmolnens utbredning och sprida denna information inom sina respektive geografiska ansvarsområden. I Europa är det den engelska och den franska vädertjänsten som har den uppgiften.

Askmolnens utbredning och förväntade utveckling beskrivs i både textmeddelanden och som kartor, vilka ligger till grund för varningsområden. De nationella vädertjänsternas sprider sedan varningarna lokalt inom landet till luftfartsmyndigheter och flygbolag.

Om ett jetflygplan flyger genom ett askmoln är det stor risk att motorernas turbinblad skadas och i värsta fall kan motorerna stanna.

Vulkanisk aska, som består av sten och vassa glasfragment, kan orsaka allvarlig skada på flygplan genom blästring av ytterytor på flygplanet, ansamling av aska i öppningar och effektbortfall hos motorerna. Det är framför allt jetflygets motorer som drabbas och det beror främst på att smältpunkten för vulkanaskan ligger inom det temperaturintervall som råder i jetmotorn. I extrema fall kan det leda till fullständigt motorstopp, men även mindre påverkan kan medföra att jetmotorerna blivit så allvarligt skadade att de måste bytas ut med mycket höga kostnader som följd.
 

Vädercentraler
Kartan visar de nio vädercentralerna och deras ansvarsområden. Förstora Bild