Havspegel Göteborg-Krossholmen

Stationstyp:
Stationsnummer: 33089
Stationsid: GoteborgKrossholmen
Stationsnamn: Göteborg-Krossholmen
Latitud: 57.6913
Longitud: 11.7712
Observationsperiod: 2021-
Status: Pågående
Parametrar:
Havsvattenstånd
Havstemperatur (1m)

Mätstation Göteborg-Krossholmen
Havspegeln vid Krossholmen i Göteborg från 2022. Foto SMHI Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1887-1958 Göteborg-Ringön (dygnsvärden)
1959-1969 Göteborg-Klippan (timvärden)
1967-1986 Göteborg-Torshamnen (timvärden)
1986-2002 Göteborg-Torshamnen (timvärden och min/max varje dygn)
2002-2022 Göteborg-Torshamnen (10-min-värden och min/max varje timme)
2010- Mätning av ytvattentemperatur (timvärden, 1m djup)