Havspegel Smögen

Stationstyp:
Stationsnamn: Smögen
Stationsnummer: 2111
Latitud: 58.3536
Longitud: 11.2178
Observationsperiod: 1910-
Status: Pågående
Parametrar:
Havsvattenstånd

Havspegeln i Smögen
Havspegeln i Smögen från 1971. Ersättning till mareografen från 1910. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild
Mareografen i Smögen
Mareografen i Smögen från 1910 (nedlagd 1971). Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1910-1964 (timvärden)
1964-1986 Diagramskrivare (timvärden)
1971 Stationen flyttad till ny byggnad
1986-2004 Automat och skrivare (timvärden och min/max varje dygn)
2004- Automat och skrivare (10-min-värden och min/max varje timme)