Havspegel Ringhals

Stationstyp:
Stationsnummer: 2105
Stationsid: Ringhals
Stationsnamn: Ringhals
Latitud: 57.2497
Longitud: 12.1125
Observationsperiod: 1967-
Status: Pågående
Parametrar:
Havsvattenstånd
Havstemperatur (1m)

Havspegeln i Ringhals
Havspegeln i Ringhals från 1967. Foto SMHI Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1886-1982 Varberg (timvärden)
1967-1986 Diagramskrivare (timvärden)
1986-2004 Automat och skrivare (timvärden och min/max varje dygn)
2004- Automat och skrivare (10-min-värden och min/max varje timme)
2010- Mätning av ytvattentemperatur (timvärden, 1m djup)