Havspegel Ölands norra udde

Stationstyp:
Stationsnummer: 2083
Stationsid: OlandsNorraUdde
Stationsnamn: Ölands norra udde
Latitud: 57.3661
Longitud: 17.0972
Observationsperiod: 1851-
Status: Pågående
Parametrar:
Havsvattenstånd

Havspegeln vid Ölands norra udde
Havspegeln vid Ölands norra udde från 1961. Foto SMHI Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1851-1961 Manuell avläsning (dygnsvärden)
1961- Diagramskrivare (timvärden)