Havspegel Kungsholmsfort

Stationstyp:
Stationsnamn: Kungsholmsfort
Stationsnummer: 2088
Latitud: 56.1053
Longitud: 15.5394
Observationsperiod: 1886-
Status: Pågående
Parametrar:
Havsvattenstånd 
Havstemperatur (1m)

Mareografen vid Kungsholmsfort
Mareografen vid Kungsholmsfort från 1886. Foto SMHI Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1886-1965 (timvärden)
1965-1986 Diagramskrivare (timvärden)
1986-2002 Automat och skrivare (timvärden och min/max varje dygn)
2002- Automat och skrivare (10-min-värden och min/max varje timme)
2010- Mätning av ytvattentemperatur (timvärden, 1m djup)