Havspegel Kalix

Stationstyp:
Stationsnamn: Kalix
Stationsnummer: 2157
Latitud: 65.6970
Longitud: 23.0962
Observationsperiod: 1974-
Status: Pågående
Parametrar:
Havsvattenstånd

Mätstation Storön Kalix kommun
Foto Lennart Salander Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1974-86 Diagramskrivare (timvärden)
1986-2003 Automat och skrivare (timvärden och min/max varje dygn)
2003- Automat och skrivare (10-min-värden och min/max varje timme)