Havspegel Forsmark

Stationstyp:
Stationsnummer: 2179
Stationsid: Forsmark
Stationsnamn: Forsmark
Latitud: 60.4086
Longitud: 18.2108
Observationsperiod: 1975-
Status: Pågående
Parametrar:
Havsvattenstånd
Havstemperatur (1m)

Havspegeln i Forsmark
Havspegeln i Forsmark från 1975. Foto SMHI Förstora Bild

Historik (mätfrekvens):
1892-1978 Mareograf Björn (timvärden)
1975-1986 Diagramskrivare (timvärden)
1986-2005 Automat och skrivare (timvärden och min/max varje dygn)
2005- Automat och skrivare (10-min-värden och min/max varje timme)
2010- Mätning av ytvattentemperatur (timvärden, 1m djup)