Hur långt sträcker sig ENSOs inflytande

En stor anledning till att ENSO fått en så stor uppmärksamhet är att den tenderar att påverka atmosfärscirkulationen långt bortanför den tropiska delen av Stilla havet genom så kallade ”teleconnections”.

Kärnområdet

Figurerna 20 och 21 visar att inflytandet från de varma respektive kalla episoderna inte sträcker sig riktigt över hela jordklotet. Det är framförallt Stilla havet och omkringliggande landområden som är direkt påverkade av ENSO.

Figur 20 Typiska avvikelser från det normala klimatet (vädret) runt om i världen under en El Niño.
Figur 20. Typiska avvikelser från det normala klimatet (vädret) runt om i världen under en El Niño. Övre bilden avser förhållandena då El Niño har sin kulmen – dvs vintern – medan den nedre bilden avser förhållandena då El Niño är i sin uppbyggnadsfas – dvs sommaren. Illustration Climate Prediction Center (CPC), NCEP/NWS/NOAA. Förstora Bild
Figur 21. Typiska avvikelser från det normala klimatet runt om i världen under en La Niña.
Figur 21. Typiska avvikelser från det normala klimatet runt om i världen under en La Niña. Övre bilden avser förhållandena då La Niña har sin kulmen – dvs vintern – medan den nedre bilden avser förhållandena då La Niña är i sin uppbyggnadsfas – dvs sommaren. Illustration Climate Prediction Center (CPC), NCEP/NWS/NOAA. Förstora Bild

De mest robusta sambanden återfinns helt naturligt i ENSOs primära kärnområde i tropiska Stilla havet. Bortom kärnområdet blir sambanden mindre robusta och alltmer diffusa på grund av all annan variabilitet som också finns i atmosfären och haven.

Det som visas i figurerna är förväntade medelförhållanden under en El Niño respektive en La Niña. För en specifik El Niño eller La Niña kan avsevärda avvikelser förekomma då summan av all annan, ej ENSO-relaterad, variabilitet är relativt sett stor.

Europa

Speciellt noterbart är att vad gäller Europa, inklusive Skandinavien och Sverige, så har, enligt figurerna, inte ENSO något inflytande.

Nordamerika

ENSOs betydelse för Nordamerika, och då speciellt USA, är intressant för att förklara den stora uppmärksamhet som ENSO fått. Den ”teleconnection” som traditionellt har åberopats för att förklara ENSOs inflytande på USA är den så kallade PNA, vilket står för Pacific-North American teleconnection pattern, se figur 22.

Figur 22. Principskiss av PNA - Pacific-North American teleconnection pattern.
Figur 22. Principskiss av PNA - Pacific-North American teleconnection pattern. Det vågtåg som PNA utgör är en av de största och viktigaste manifestationerna av hur atmosfärens lågfrekventa variabilitet är organiserad. Illustration Department of Atmospheric and Environmental Sciences. University at Albany, State University of New Förstora Bild

PNA består av ett vågtåg i atmosfären. Det utgår från ENSOs - ur energisynvinkel - kärnområde, dvs området vid ekvatorn, med intensiv hävning av luftmassorna över havsområdet med den varmaste
ytvattentemperaturen. Vågtåget breder sedan ut sig härifrån längs en storcirkel norrut, upp mot Alaska, och viker sedan av söderut över västra Kanada och vidare ned mot Florida och Karibien.

Figur 23 visar en mer detaljerad beskrivning av de meteorologiska konsekvenserna för Nordamerika av en El Niño respektive en La Niña. Det som visas i figuren är de förväntade medelförhållanden under en El Niño respektive en La Niña. För en specifik El Niño eller La Niña kan emellertid avsevärda avvikelser förekomma.

Figur 23. Förväntade meteorologiska konsekvenser över Nordamerika
Figur 23. Förväntade meteorologiska konsekvenser över Nordamerika vid kulmen av en El Niño (övre bilden) respektive en La Niña (nedre bilden). Illustration Climate Prediction Center (CPC), NCEP/NWS/NOAA. Förstora Bild

Denna figur är resultatet av observerade samband, men också av hur dessa samband passar in i teorin för hur teleconnections - såsom PNA - påverkar de storskaliga rörelserna i atmosfären.