Nimbostratus - regnmoln

Nimbostratus ett moln som ger regn eller snö. Det är knutet till lågtryckens fronter och kan täcka stora områden och ha stor vertikal utsträckning.

Nimbostratus - regnmoln
Nimbostratus i detta fall ett regnmoln är grått och svårt att få bra bilder på. Foto Weine Josefsson

Detta molnslags primära kännetecken är att det ger nederbörd. Det har också stor utsträckning i rummet både horisontellt och vertikalt. 

När det är som störst kan ett Nimbostratus nästintill täcka hela landet. Molnbasen kan ligga omkring 1000 m över marken och molnet sträcker sig sedan upp till många km höjd. 

Emellertid kan det vara skiktat så att det förekommer molnfria partier på vissa höjder. 

Undersidan är ofta jämngrå då eventuella strukturer döljs av nederbörden. Under Nimbostratus kan ibland Stratus fractus, också kallade dåligtvädersmoln, glida förbi.  

Regnmoln
Ett grått regnmoln (Nimbostratus) över SMHI och därunder några sönderrivna dåligtvädersmoln (Stratus fractus). Foto Weine Josefsson Förstora Bild