Altostratus - skiktmoln

Altostratus eller skiktmoln återfinns ofta framför lågtryck och fronter och förebådar då regn eller snö. Altostratus tillsammans med Nimbostratus är de enda huvudmolnslag som inte indelas i några arter.

När en varmfront med nederbörd är i antågande ser vi först höga fjädermoln (Cirrus). Dessa tätnar och kan övergå i slöjmoln (Cirrostratus) som i sin tur ersätts av skiktmoln (Altostratus).

Till en början är skiktmolnen ofta så tunna att solen kan lysa igenom de flesta partier och benämns då Altostratus translucidus. Man brukar tala om att solen lyser som genom en skiva av mattglas.

Altostratus translucidus
Tunna skiktmoln (Altostratus translucidus) där solen syns som genom ett mattglas. Foto Weine Josefsson Förstora Bild

När större delen av altostratustäcket blivit tillräckligt tätt för att dölja solen får det tillnamnet opacus.

Skiktmoln som förebådar regn.
Om skiktmolnen ser ut som på den här bilden, är det kanske bara fråga om någon eller några timmar innan nederbörden börjar. Foto L-G Nilsson/Skylight

När skiktmolnet är så tätt att det i alla partier skulle kunna dölja solen så byter det namn till Nimbostratus. Vanligtvis faller det då regn eller snö ur molnen.

Ibland ser man sönderrivna molntrasor under altostratusskiktet, vilket betecknas Altostratus pannus.

Bilden visar moln av typen Altostratus pannus.
Altostratus pannus över Norrköping i juni 2023. Foto Sverker Hellström Förstora Bild

Altostratus kan ge lätt nederbörd

Enligt vissa schablonmässiga molnklassificeringar så faller aldrig nederbörd ur Altostratus, för i så fall skulle det klassificeras som Nimbostratus. I nattmörker är också detta den enda karaktär som kan användas för klassificering.

Men enligt den internationella molnatlasen är inte nederbörd uteslutet för Altostratus. Det huvudsakliga kännetecknet är i stället att Altostratus har åtminstone något parti tillräckligt tunt för att solen eller månen skulle kunna skönjas. Detta till skillnad från Nimbostratus som över hela ytan är tillräckligt tjockt för att kunna dölja solen eller månen.

Altostratus ger inga skuggor

Tunna Altostratus kan förväxlas med Cirrostratus. Men en ofta användbar tumregel är att föremål inte kastar skuggor på marken när solen lyser igenom Altostratus, detta till skillnad från Cirrostratus.