Virga - fallstrimmor

Under ett moln kan man ibland observera trådar som breder ut sig under molnet ner mot marken. Detta kallas fallstrimmor, eller virga, och förekommer när nederbörden hinner avdunsta innan den når marken.

Fallstrimmor observeras oftast under bymoln men förekommer även under andra moln som till exempel fjädermoln (Cirrus). Eftersom de senare är ismoln så förstår man att fallstrimmor kan bestå såväl av iskristaller, snöflingor som regndroppar.

Fallstrimmor kan ha effekter för vädret, bland annat eftersom luften kyls ner när regnet avdunstar. Energin som behövs för avdunstningen tas ur luften, vilket gör att luftens temperatur sjunker.

Dessa kallare luftbubblor sjunker sedan till marken, vilket kan ha betydelse för flygplan som råkar befinna sig i luftbubblans väg. I samband med detta kan det även bildas mycket kraftiga vindbyar som kan orsaka stor skada vid marken.

Fallstrimmor under bymoln
Förstora Bild