Virga - fallstrimmor

Under ett moln kan man ibland observera strimmor liknande trådar som breder ut sig under molnet ner mot marken. Detta kallas fallstrimmor, eller virga, och förekommer när nederbörden hinner avdunsta innan den når marken.

Fallstrimmor som sveper ner under moln.
Fallstrimmor kan bestå av iskristaller, snöflingor och regndroppar som hinner avdunsta innan de når marken.