Väder för utomhusevenemang

Då och då är det någon som ringer SMHI och frågar när det ur vädersynvinkel är bäst att anordna ett utomhusevenemang som man behöver planera månader eller år i förväg. Det kan röra sig exempelvis om en släktträff, utomhuskonsert eller idrottstävling. Hur ligger det till? Är det någon tid på året det är större sannolikhet att få bra väder än någon annan tid? Vad säger statistiken?

De flesta som frågar önskar sig värme, sol och ingen nederbörd under dagarna då man planerar för evenemanget. För att kunna svara på frågan har dagliga observationer från väderstationen i Stockholm vid Observatoriekullen sammanställts för perioden 1930-2018 för temperatur och nederbörd och för 1923-2018 för solskenstid. Orsaken till att enbart Stockholm har valts är att stationen har en lång serie av solskenstid. Övriga stationer började mäta solskenstid först 1983.

Fyra diagram har tagits fram som visar hur dygnets högsta och lägsta temperatur, nederbörden och solskenstiden i genomsnitt har varierat under året. Notera att diagrammen visar genomsnittliga värden för perioden.

Temperatur

Från diagrammen nedan kan vi se att det i genomsnitt är varmast i Stockholm i mitten av juli. Dygnets högsta temperatur är ungefär lika hög i juni som i augusti. Däremot är nätterna i genomsnitt kyligare i juni jämförda med augusti.

Variationerna av temperatur är stora från år till år. De röda och blå fälten i diagrammen nedan visar hur stora variationerna varit. Två tredjedelar av observationerna ligger inom de färgade fälten. Således kan temperaturen ett enskilt år ligga utanför intervallet.

Dygnets högsta temperatur i Stockholm Observatoriekullen 1930-2018..
Dygnets högsta temperatur i Stockholm Observatoriekullen 1930-2018.
Dygnets lägsta temperatur i Stockholm Observatoriekullen 1930-2018.
Dygnets lägsta temperatur i Stockholm Observatoriekullen 1930-2018.

Nederbörd

Nästa diagram visar att det i genomsnitt är minst nederbörd under vårmånaderna mars, april och maj. Sannolikheten för minst 1 mm nederbörd är drygt 20 % under vårmånaderna (blå kurva och vänstra y-axeln). Störst sannolikhet för att det faller minst 1 mm nederbörd under ett dygn är det i november och december med ca 35 %.

Dygnsnederbörd i Stockholm Observatoriekullen 1930-2018.
Dygnsnederbörd i Stockholm Observatoriekullen 1930-2018.

Solskenstid

Diagrammet nedan visar solskenstiden i Stockholm. Den röda kurvan visar antal timmar per dygn då solen skinit (högra y-axeln). Det är tiden kring midsommar som solen i genomsnitt skiner som mest eftersom solen är över horisonten längst tid då. Den gröna kurvan (vänstra y-axeln) visar relativ solskenstid det vill säga hur stor del av dygnet i procent som solen har skinit från soluppgång till solnedgång. Det är under maj som det varit soligast tätt följt av juni och juli.

Solskenstid per dygn i Stockholm Observatoriekullen 1923-2018.
Solskenstid per dygn i Stockholm Observatoriekullen 1923-2018.

Slutsats

Vad är då slutsatsen? När är det bäst att evenemanget ska gå av stapeln? Det beror på vad man tycker är viktigast. Är det värme som är viktigast bör man välja juli, vill man att risken för nederbörd ska vara så liten som möjligt bör man välja våren och vill man att chansen till sol ska vara störst bör man välja maj.

Självklart bör man dock lyssna på SMHIs väderprognoser dagarna före evenemanget för det är inte säkert att statistiken slår in.