Mammamoln

Mamma är latin för bröst och i molnsammanhang beskriver detta de rundade nedhängande delar av moln som kan liknas vid juver. Många observationer av mamma är kopplade till bymoln, men de kan förekomma även i samband med andra molnslag.

Mammamoln

Mammamoln förknippas främst med bymoln (Cumulonimbus), men kan även förekomma i samband med Cirrus, Cirrocumulus, Altocumulus, Altostratus och Stratocumulus.

Mamma uppträder antingen vid basen av bymolnet eller på undersidan av den städformade överdelen. Mammaformerna framträder särskilt tydligt då solen står lågt, molnpartierna blir då belysta och avtecknar sig skarpare mot den mörkare bakgrunden.

Mammamoln har komplicerade bildningssätt

Det finns olika förklaringsmodeller till hur mammamoln uppstår. Sannolikt är flera olika processer inblandade och det är fullt möjligt att mammamoln kan bildas på lite olika sätt. Här kommer en kortfattat beskrivning över hur de skulle kunna uppkomma.

När varm och fuktig luft förs uppåt med kraftiga vindar i ett bymoln bildas nederbörd. På hög höjd förs nederbörden ofta åt sidan ut från molnets centrala del då den inte längre bärs av uppvindarna.

I utkanten av molnet kan därför fuktig luft, molndroppar och nederbörd färdas nedåt. Denna så kallade omvända konvektion förstärks av tyngdkraften. Den nedåtriktade luftströmmen når med tiden torrare luftskikt och påverkas då även av avdunstning, som kyler luften och ytterligare förstärker den nedåtgående rörelsen.

Vid mötet mellan den nedåtgående molndroppsfyllda kalla luften och lägre liggande molndroppsfri luft kan de juverliknande formationer som kallas mammamoln bildas.

Men som sagt bildningen av mammamoln är komplicerad så det ovannämnda är att betrakta som en grovt förenklad och ofullständig förklaring.

Mamma förekommer även i samband med andra molnslag men blir mest utpräglad i bymoln, ofta förekommer även åska.

Mammamoln - utanför Uppsala april 2013

Väderläget 23 april 2013 - 18 UTC
Väderläget 23 april 2013 - 18 UTC Förstora Bild

Den 23 april 2013 passerades Sverige av ett nederbördsområde med fronter knutna till ett lågtryck utanför Lofoten.

I bilden här till höger, som visar väderläget kl 18 UTC (kl 20 sommartid), finns ett så kallat tråg (markerat med en svart linje) från Lappland ner mot Gästrikland.

Det finns även några röda åsktecken inlagda. Tråget indikerar att det var instabilt i området vilket gynnar uppkomsten av kraftiga vertikala luftrörelser (konvektion) och därmed hagel, åska och mammamoln.

Dagen efter fick vi bilder och en ögonvittnesrapport av Mia Rosendahl, Rasbo, Visteby cirka 3 mil öster om Uppsala.

Mammamoln utanför Uppsala
Foto Mia Rosendahl

– Molnen kunde ses igår den 23 april, kl 18.13 i västlig riktning. De var väldigt överhängande! - lågt i tak så att säga. I samband med molnen kom skurar av regn och hagel. Strax därefter syntes en fantastisk regnbåge i öster. Solnedgången på kvällen var nog det mäktigaste jag har sett. Det såg ut som det brann i skogen. Flera har också kommenterat det speciella ljuset inne i Uppsala igår kväll, berättar hon.

Mammamoln i Göteborg

Mammamoln i Göteborg
Mammamoln i Göteborg

Dessa fina mammamoln fotade John Niklasson i Göteborg den 11 augusti 2018.