Cirrocumulus - makrillmoln

Cirrocumulus är högt liggande molnslag som består av små vita molntussar ofta uppradade i band.

Cirrocumulus förekommer i skikt och påminner om Altocumulus, men är i huvudsak ett moln som består av iskristaller, till skillnad mot Altocumulus som till större delen är ett vattenmoln.

Cirrocumulus är tagen i Mimizan vid Biscaya, SW om Bordeauxx i juli 2004
Cirrocumulus över Mimizan vid Biscaya, sydväst om Bordeaux i juli 2004. Foto L-G Nilsson/Skylight Förstora Bild

Att skilja dem åt kan vara svårt. Oftast förekommer dock Cirrocumulus tillsammans med Cirrus vilket ger stöd för observatören vilket molnslag det är. Cirrocumulus uppvisar heller ingen skuggning, vilket partier av Altocumulus kan göra.

Använd 1°-regeln med omdöme

En annan skillnad är att molnelementen som bildar banden eller vågmönstret oftast är synbarligen mindre hos Cirrocumulus än hos Altocumulus.

Enligt den internationella molnatlasen har flertalet molnelement hos Cirrocumulus en skenbar bredd av högst 1° (en fingerbredd) om de ligger minst 30° upp på himlen. Men om molnelementen verkar i huvudsak bestå av vattendroppar, så föredrar nog de flesta meteorologer och molnskådare att klassificera molnet som ett högt Altocumulus.

Molnslaget Cirrocumulus är inte så vanligt som de båda andra högt liggande molnen Cirrus och Cirrostratus.

Olika arter av Cirrocumulus

Cirrocumulus är ett molnsläkte (huvudmolnslag). Molnsläktena kan i sin tur indelas i arter. Cirrocumulus har fyra olika arter.

Cirrocumulus stratiformis

Cirrocumulus som ligger i utbredda horisontella skikt. Oftast är det detta man menar när man talar om Cirrocumulus och då händer det att artnamnet utelämnas. Förväxlingsmoln är Altocumulus stratiformis.

Cirrocumulus vid Själevad, Örnsköldsvik, den 21 aug 2013 cirka kl 13
Cirrocumulus stratiformis vid Själevad i Ångermanland den 21 augusti 2013. Foto Mats Forsgren Förstora Bild

Cirrocumulus lenticularis

Cirrocumulus med linsformade eller mandelformade molnelement, vanligen med skarpa konturer. Cirrocumulus lenticularis kan förväxlas med Altocumulus lenticularis, men ligger högre och har mindre molnelement.

Cirrocumulus castellanus

Cirrocumulus som har vissa molnelement med tornliknande utväxter från en gemensam bas. Förväxlingsmoln är Cirrus castellanus och Altocumulus castellanus. Skillnaden är att Cirrocumulus castellanus alltid har molnelement med en skenbar bredd av högst 1° (en fingerbredd) om de ligger minst 30° upp på himlen.

Cirrocumulus floccus

Cirrocumulus floccus har mycket små molnelement med kvast- eller tofsliknande utväxter och sönderriven bas. Förväxlingsmoln är Cirrus floccus och Altocumulus floccus. Skillnaden är att Cirrocumulus floccus alltid har molnelement med en skenbar bredd av högst 1° (en fingerbredd) om de ligger minst 30° upp på himlen.