Relativ fuktighet under året och dygnet

Den relativa fuktigheten säger hur mycket vattenånga det finns i luften i förhållande till hur mycket vattenånga det kan finnas som mest. Enheten för relativ fuktighet är procent. Hur mycket vattenånga det kan finnas varierar med lufttemperaturen. Ju varmare det är desto mer vattenånga kan förekomma. När luften innehåller maximal mängd vattenånga är den relativa fuktigheten 100 %. I dimma och moln är den relativa fuktigheten nära 100 %

Stationernas läge.
Stationernas läge. Förstora Bild

Den relativa fuktigheten är starkt kopplad till temperaturen. När temperaturen stiger sjunker den relativa fuktigheten och när temperaturen sjunker så stiger den relativa fuktigheten. Därför är den relativa fuktigheten som lägst mitt på dagen sommartid och som högst vintertid och sommarnätter.

För ett urval av stationer presenteras den genomsnittliga relativa fuktigheten under olika månader och tider på dygnet. De valda stationerna är automatstationer som startade 1995/96. Tiden i diagrammen är i UTC. För att få svensk normaltid adderas en timme till UTC och för att få svensk sommartid adderas två timmar.

Under hösten kan vattnet fortfarande vara relativt varmt efter sommaren vilket innebär att mängden vattenånga ofta är hög. Under klara höstnätter med svag vind kan värmeutstrålningen ge kalla nätter. När mängden vattenånga är hög är det vanligt med dimma. Vid kuststationer är temperaturen mer utjämnad under dygnet och året än på inlandsstationer. Detta medför att relativa fuktigheten också är mer utjämnad på kuststationer vilket framgår av diagrammen nedan.

Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1996-2020 i Naimakka.
Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1996-2020 i Naimakka.

.

Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1996-2020 vid Bjuröklubb.
Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1996-2020 vid Bjuröklubb.

.

Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1996-2020 i Åsele.
Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1996-2020 i Åsele.

.

Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1993-2020 vid Örskär.
Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1993-2020 vid Örskär.

.

Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1993-2020 i Mora.
Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1993-2020 i Mora.

.

Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1995-2020 vid Ölands Södra Udde.
Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1995-2020 vid Ölands Södra Udde.

.

Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1995-2020 i Hörby.
Medel relativ fuktighet i procent under perioden 1995-2020 i Hörby.

.