Hur långt bort är blixten?

För att åska ska kunna uppkomma måste det i atmosfären skapas områden med så stora laddningar att de leder till elektriska överslag. Ljuset från blixten rör sig med ljusets hastighet, 300 000 km/s, medan ljudet endast rör sig med cirka 0,33 km/s, varför vi ser blixten innan vi hör dundret.

Illustration som visar blixtens avstånd, 3 sekunder motsvarar 1 km
Det tar ljudet från blixten ca tre sekunder att färdas en kilometer.

Den första delen av dundret hörs från den närmaste delen av blixten och den sista hörs från delen längst bort. Eftersom en blixt kan vara några kilometer lång blir dundret utdraget.

Upp till några hundra meter från blixten hörs en kraftig knall, ljudvågen från blixtens början. Dundret kan höras upp till 20 km. Avståndet begränsas av att ljudvågorna brukar böja av uppåt. Men i speciella fall kan mullret höras på längre håll, läs mer om detta i artikeln som nås via länk i högerspalten.

Om du räknar antalet sekunder från det att du ser blixten till du hör dundret och dividerar med tre så får du avståndet från blixten i kilometer.