Åsknäsa

Ett barogram är ett slags diagram eller schema som visar registreringar av lufttrycket. En kortvarig ökning av lufttrycket ger ett utslag på barogrammet som kan liknas vid en näsa. En sådan signal kallas på svenska för åsknäsa, på engelska ”pressure nose” och på tyska för ”Gewitternase”.

Eftersom kall luft är tyngre än varm luft, kan kyliga fallvindar, som förekommer vid kraftiga skurar, skapa dessa näsor. Åska i anslutning till en kallfronts-passage visar sig ofta som ett plötsligt hopp till en nivå som ligger en eller ett par hPa över den gamla nivån. De mest komplicerade signalerna brukar fås i de fall det rör sig om åska i anslutning till en varmfront.

Som kuriosa kan nämnas att några tyska meteorologer för drygt hundra år sedan, enligt en samtida notis i Meteorologische Zeitschrift, bildade en så kallad NASENCLUB, vars medlemmar åtog sig att kontakta varandra när de upptäckt en åsknäsa på barogrammet.

I takt med automatiseringen av väderstationer har det blivit allt sällsyntare med barogram. Men det fysikaliska fenomenet åsknäsa kommer förstås att finnas kvar.