Volutus - molnrulle

Ett långt, cylinderformat moln, kallat molnrulle eller på latin volutus, kan bildas då kall luft sjunker ner från ett åskmoln eller avancerar utmed en kallfront.

Volutus är ett nytt begrepp som lanserats i den nya internationella molnatlasen och används främst då molnrullen är separerad från andra moln. Sedan tidigare finns begreppet arcus som främst används då molnrullen ligger i direkt anslutning till ett modermoln.

När kall luft tränger in under varm och fuktig luft framför åskmolnet eller fronten, trycks den fuktiga luften upp i höjden och kyls varvid ett moln bildas. Molnet sätts också i svag rotation varvid formen blir en lång rulle.

Översidan på molnet kan bli ganska skarp då den fuktiga luften stiger till en bestämd höjd när den roterar. När den framvällande kalla luften passerar uppstår ofta en kraftig vindökning eller vindstöt, ofta också en vindvridning och därefter blir vinden byig.

Långsträckt volutusmoln den 17 juli 2007

En tråglinje (en slags kallfront) drog upp från söder mot Småland. Därvid bildades ett långt (kanske mer än 50 km) och mäktigt volutus. Fronten avancerade med 50-75 km/tim, vilket gjorde att man upplevde att molnet hade hög hastighet, eftersom det bildats på relativt låg höjd.

Volutusmoln
Volutusmoln i Liatorp, Småland den 17 juli 2007. Foto Rolf Lideberg

Molnrulle i Piteå den 3 augusti 2012

Ett annat exempel på en vacker molnrulle hämtar vi från Piteå fredagskvällen den 3 augusti 2012. Över Piteå låg då en front längs vilken förekom både regn och åska.

Molnrulle i Piteå den 3 augusti 2012.
Volutusmoln i Piteå, Norrbotten den 3 augusti 2012.