Historik kring Nordväst- och Nordostpassagen

I takt med att isen i Arktis sommartid blir allt mindre ökar intresset för att man i framtiden regelbundet kan färdas genom den så kallade Nordväst- och Nordostpassagen. Men under flera århundraden har äventyrare försökt finna passagerna. När detta slutligen skedde var det en norsk och en finlandssvensk som lyckades betvinga passagerna.

Ända sedan 1497 då den brittiske konungen Henrik VII gav John Cabot i uppdrag att finna en snabbare väg mellan Asien och Europa via Arktis istället för att gå via Afrika har upptäcktsresande intresserat sig för att finna den så kallade ”Nordvästpassagen”.

Efter ett par misslyckade försök med dödlig utgång att finna en väg åt nordost över Ryssland under 1500-talet riktades istället fokus på att finna en väg över nordväst.

Under 1600-talet gjordes flera försök av bl a brittiska upptäcktsresande som alla misslyckades men ändå bidrog till en ökad förståelse av de arktiska vidderna. Även Danmark försökte sig på att finna passagen men 1619 års expedition slutade illa.

Bland de upptäcktsresenärer som dristade sig till att finna Nordvästpassagen hör William Baffin och Henri Hudson från vilka Hudson Bay och Baffin Island har fått sina namn.

Amundsen och Nordenskiöld betvingar passagerna

År 1906 lyckades den norske polarforskaren Roald Amundsen slutligen betvinga Nordvästpassagen genom att använda sig av ett litet men mycket iståligt skepp, Gjøa och en besättning om endast sju man.

Nordostpassagen vilken går norr om Ryssland forcerades ett par decennier tidigare, då den berömde finlandssvensken Adolf Erik Nordenskiöld med expeditionsskeppet Vega tog sig igenom Nordostpassagen 1879. Detta skedde dock inte utan svårigheter då fartyget frös fast i isen i september 1878 och inte kom loss förrän efter 10 månader.