Cirrostratus - slöjmoln

Ett högt liggande moln av iskristaller som har ett slöjlikt utseende. Många gånger ger det upphov till halo.

När solen skiner genom slöjmolnet, bildas en ljusring som kallas halo.
Tunna Cirrostratus ger ibland upphov till slående halofenomen. Foto L-G Nilsson/Skylight

Cirrostratus över Sverige ligger vanligen på höjder mellan 5 och 13 km. Utseendet är som en tunn vit-grå slöja ibland med lite trådiga inslag.

Molnet kan dra upp från ett väderstreck för att efter ett tag täcka en stor del av himlen.

Nästintill alltid är de så tunna att solen lyser igenom och om solen står tillräckligt högt kastar föremål skuggor på marken. Om molnet blir tätare kan det vara ett tecken på att det har övergått till Altostratus.

Iskristallerna som bildar detta moln ger ibland upphov till halo. Det kan vara värt att spana efter detta fenomen när Cirrostratus visar sig.