Cirrocumulus - makrillmoln

Detta högt liggande molnslag består av små vita molntussar ofta uppradade i band.

Cirrocumulus vid Själevad, Örnsköldsvik, den 21 aug 2013 cirka kl 13
Cirrocumulus vid Själevad den 21 augusti 2013. I samband med en kallfrontspassage blev lufthavet lite oroligt över Ångermanland. Foto Mats Forsgren Förstora Bild

Cirrocumulus förekommer i skikt och påminner om Altocumulus, men är i huvudsak ett ismoln till skillnad mot Altocumulus som till större delen är ett vattenmoln. 

Att skilja dem åt kan vara svårt. Oftast förekommer dock Cirrocumulus tillsammans med Cirrus vilket ger stöd för observatören vilket molnslag det är.

En annan skillnad är att molnelementen som bildar banden eller vågmönstret oftast är synbarligen mindre hos Cirrocumulus än hos Altocumulus.

Molnslaget Cirrocumulus är inte så vanligt som de båda andra högt liggande molnen Cirrus och Cirrostratus.
 

Cirrocumulus är tagen i Mimizan vid Biscaya, SW om Bordeauxx i juli 2004
Cirrocumulus över Mimizan vid Biscaya, sydväst om Bordeaux i juli 2004. Foto L-G Nilsson/Skylight Förstora Bild