September 2010 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Under månaden var vattenföringen i Götaland över eller något över den normala. I mellersta och östra Svealand var vattenföringen lägre än den normala för årstiden, medan den i västra Svealand var nära den normala.

Vattenföring

Under månaden var vattenföringen i Götaland över eller något över den normala. I mellersta och östra Svealand var vattenföringen lägre än den normala för årstiden, medan den i västra Svealand var nära den normala. I de västligaste delarna av Norrland var vattenföringen lägre än den normala och i övriga Norrland nära den normala. I södra Norrlands kustland var trenden stigande i slutet av månaden och vattenföringen var då högre än normalt.

Markvatten

Markvattenhalten var ungefär normal för årstiden i större delen av landet. I stora delar av Götaland och nordväst om Vänern var markfuktigheten något högre än normalt.

Grundvatten

Grundvattennivåerna har sedan augusti sjunkit och stigit i varierande omfattning i olika delar av landet. I Götaland har nivåerna vanligtvis stigit med ungefär 10 cm. Förändringarna var i stort sett normala för årstiden.
Nivåer nära de normala har noterats i större delen av Norrland samt i nordöstra Svealand. I sydvästra Norrland, i större delen av Svealand och Götaland var nivåerna över eller mycket över de normala. I Skåne var de till största delen under de normala.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2010
Markvattenhalt i procent av den normala, 15 september 2010 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 september 2010 enligt SGU
Grundvattennivån 15 september 2010 enligt SGU Förstora Bild