September 2007 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Östra Götaland hade en låg men för årstiden normal vattenföring. Grundvattennivåerna i Norra Norrland var normala till över de normala.

Vattenföring

I vattendragen i västra Götaland var vattenföringen i början av månaden på en för årstiden normal nivå och steg något mot slutet av månaden. I östra Götaland var vattenföringen låg men för årstiden normal.

I vattendragen i Svealand och längs södra norrlandskusten var vattenföringen mycket låg. I övriga delen av Norrland har vattenföringen i allmänhet varit något över den normala för årstiden.

Markvattenhalten

I östra Götaland, södra Svealand och södra Norrland var markvattenhalten runt den normala för årstiden.

Markvattenhalten i Norra Svealand var under den normala. I norra Norrland och västra Götaland var den över den normala vilket leder till att flödet i små vattendrag kan reagera snabbt på intensiva regntillfällen.

Grundvattennivån

Större delen av Svealand, södra och mellersta Norrland hade grundvattennivåer som var under eller mycket under de för årstiden normala.

Norra Norrland hade nivåer som var normala till över de normala. Götaland dominerades av nivåer mycket över de normala i den västra delen och över de normala i den östra delen.

Grundvattennivån 15 september 2007 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 september 2007 enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 25 september 2007
Markvattenhalt i procent av den normala, 25 september 2007 Förstora Bild