September 2006 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Vattendragen i södra Sverige var allmänt låga, grundvattennivåerna var normala eller över de normala och markvattennivåerna var varierande över landet.

Vattenföring

I vattendragen i södra Sverige var vattenföringen under september i allmänhet låg men normal för årstiden. I övriga Sverige har vattenföringen varit normal förutom i nordligaste delen där den för årstiden har varit låg.

Markvattenhalten

Markvattenhalten var normal eller något över den normala för årstiden i större delen av Götaland, Mälarområdet, de sydligaste delarna av Norrland samt i delar av Norrlands kustland.

I Svealand var markvattenhalten något under den normala. I större delen av Norrland rådde generellt markvattenhalter under de normala för årstiden.

Grundvattennivån

I norra Sverige samt i östra delarna av Svealand var nivåerna under eller mycket under de normala för årstiden. I övrigt var nivåerna normala eller över de normala.

Grundvattennivån 15 september 2006 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 september enligt SGU Förstora Bild
Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 september 2006
Markvattenhalt i procent av den normala, 21 september 2006 Förstora Bild