Oktober 2009 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

Markvattenhalterna var nära de normala för månaden i praktiskt taget hela landet. I Svealand och Norrland har grundvattennivåerna i huvudsak sjunkit 5 – 25 cm sedan föregående månad. Götaland dominerades däremot av stigande nivåer mellan 10 och 25 cm.

Vattenföring

Vattenföringen i oktober månad var nära den normala i större delen av landet. I norra Norrlands kustland var vattenföringen lägre än normalt. I Skåne, Blekinge och sydöstra Småland var vattenföringen mycket lägre än vad som är normalt för oktober.

Markvattenhalt

Markvattenhalterna var nära de normala för månaden i praktiskt taget hela landet.

Grundvatten

I Svealand och Norrland har grundvattennivåerna i huvudsak sjunkit 5 – 25 cm sedan föregående månad. Götaland dominerades däremot av stigande nivåer mellan 10 och 25 cm.

Sydligaste Götaland hade nivåer under eller mycket under de normala för årstiden. I nordligaste delen av Norrland fanns ett område med nivåer under de normala. Nordvästra Götaland och sydvästra Svealand hade nivåer mycket över de normala. Sverige i övrigt hade nivåer över eller nära de normala.

Karta över beräknade markvattenhalt i procent av den normala, 21 oktober 2009
Beräknad markvattenhalt i procent av den normala, 21 oktober 2009 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 oktober 2008 enligt SGU
Grundvattennivåer 15 oktober 2009 enligt SGU Förstora Bild